• MÁY ĐÔNG KHÔ

MÁY ĐÔNG KHÔ

Hãng sản xuất: Christ

MÁY ĐÔNG KHÔ
– Làm khô mẫu theo nguyên lý thăng hoa
– Sử dụng cho nghiên cứu và sản xuất sinh dược phẩm
– Quy mô từ phòng thí nghiệm, pilot đến sản xuất lớn
– Nhiệt độ đông đá sản phẩm từ -55 C đến – 85 C

0901203083
0901203083