• Tủ Cấy vi sinh, Tủ An toàn sinh học

Tủ Cấy vi sinh, Tủ An toàn sinh học

TỦ CẤY VI SINH

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 1

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 3

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT

0901203083
0901203083